ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਖੇ ਲੰਗੜਾ ਡੂਡੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁੜੀ ਦਿਓ ਨੈੱਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹੀ ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ,ਕਰਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ

Uncategorized

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ | ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈਕੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ | ਅੱਜ ਕਲ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸਭ ਸ਼ਕਲ ਉਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ।ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ. ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ | ਇਹ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ | ਏਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਏਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਏਨਾ ਨੂੰ ਮੈਸਜ ਕੀਤਾ | ਭੈਣ ਨੇ ਏਨਾ ਤੇ ਗੁਸਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋ ਏਨਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ| ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਏਨਾ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ

ਦਿੱਤੋ | ਫੇਰ ਵੀਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਟ੍ਰੋਏ ਪਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਉਨਬਲੋਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ | ਫਿਰ ਵੀਰ ਨੇ ਏਨਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਏਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਯੀ | ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ whatsapp ਤੇ ਏਨਾ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਪਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ |ਲੋਕ ਏਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤਾ ਇਹ ਕੇਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ | ਲੋਕ ਏਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ | ਏਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਏਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ|

ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਨ ਏਨਾ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਹਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੋ |ਪਿਆਰ ਦੋ ਰੂਹ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਕਲ ਦਾ , ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਲੋਕ ਸਮਜ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਯਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ , ਰੂਪ ਸਮੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੂਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ.

ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *