ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ

Uncategorized

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ | ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ , ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ/ਜਵਾਬ , ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨਗੇ | ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ :-
1.ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣਨਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ –ਕੰਗਾਰੂ ਰੇਟ
2.ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਮੇਲਾ ਕਿਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ –ਬਿਹਾਰ
3.ਦਿਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਨਵੇਯਾ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ –ਸਾਹ ਜਾਹ ਨੇ |
4. ਕਿਹੜੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ –ਹਿਰਨ

5.ਅੱਜ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼?
ਉੱਤਰ –ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
6.ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ –ਬਿਜਲੀ
7.ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕਾਢ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? —
ਉੱਤਰ –ਹੈਨਰੀ ਸ਼ੈਲੀ
8.ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਕਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ?
ਉੱਤਰ –ਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉੱਚ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ
9.ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਬਾਲਣ ਬਿੰਦੂ?
ਉੱਤਰ –ਵਧਦਾ ਹੈ

10.‘ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ –ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ
11.ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ?
ਉੱਤਰ – ਗੰਧਕ
12.ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ?
ਉੱਤਰ – ਲਾਲ ਰੰਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
13.ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ?
ਉੱਤਰ – ਹੈਨਰੀ ਬੇਕਰੈਲ
14.ਦੋ ਸਮਤਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 60° ਦੇ ਕੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੇ ਬਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉੱਤਰ –ਪੰਜ

15.ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ –ਇੱਕ ਕੰਕੇਵ ਲੈਂਸ
16.ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ –ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ
17.ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 4 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰ – 8 ਮੀ./ਸ

18.ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ –ਕਨਵੈਕਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
19.ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ –ਧਾਤ
20.ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਉੱਤਰ –ਥੀਓਫ੍ਰਾਸਟਸ
21.ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉੱਤਰ –ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ

22.ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ –206
23.ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ –”ਗਰਬਾ”
24.ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ?
ਉੱਤਰ –’ਪਾਕਿਸਤਾਨ’
25.ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ?
ਉੱਤਰ –ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *